Szállítás és visszaszállítás

A csomagjának szállítása

A csomagokat a fizetés beérkezésétől számítva, általában 3 munkanapon belül adjuk fel GLS futárszolgálattal, amihez nyomkövetési szám is tartozik. A rendeléshez biztosítunk linket, a csomag nyomkövetéséhez.

A szállítási díj tartalmazza a csomagolási és kezelési költségeket, és a feladás díját. Azt ajánljuk, hogy a megrendelni kívánt termékeket csoportosítsák egy rendelésbe. Két különálló rendelést nem csoportosíthatunk, mindegyikhez külön- külön fel kell számolni a szállítási díjat.

Szállítási idő és költség

Ország Szállítási idő Szállítási költségek Euro- ban
Magyarország 1 munkanap 3000 Ft
Austria 2 munkanap 16
Belgium 3 munkanap 20
Bulgaria 3 munkanap 20
Croatia 2 munkanap 16
Czech Republic 2 munkanap 16
Denmark 3 munkanap 20
Estonia 5 munkanap 35
Finland 5-7 munkanap 35
France 3 munkanap 20
Germany 2 munkanap 20
Great Britain
4 munkanap 45
Greece
5-7 munkanap 35
Ireland 5 munkanap 20
Italy 3 munkanap 20
Latvia 4 munkanap 35
Lithuania 3 munkanap 35
Luxembourg 3 munkanap 20
Monaco* 4 munkanap 50
Netherland 3 munkanap 20
Poland 2 munkanap 20
Portugal 5-7 munkanap 35
Romania 2 munkanap 16
Slovakia 1 munkanap 8
Slovenia 2 munkanap 16
Spain 4-6 munkanap 35
Sweden 5-7 munkanap 35
Switzerland* 3 munkanap 50

Elállási jog


A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
Ha a fogyasztó tájékoztatása nem történik meg, az elállás jogát az áru átvételének napjától számított 1 éven belül gyakorolhatja.
Ha a tájékoztatásra a fent meghatározott 1 éven belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
A fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli, azonban követelhetjük az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunk megtérítését.

Eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:
olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.