Garancia menete:

1.: Ügyfélszolgálat

2.: Visszaszállítás

3.: Garanciális átvétel

4.: Hiba elbírálása, megítélése

5.: Javítás, vagy csere

6.: Visszajuttatás a vevőhöz

 Nyílvesszők

 Minőségi termékért minőségi garancia!

 Minden nyílvesszőre garanciát vállalok! (önként vállalt garancia, jogszabály nem ír elő garanciát)

  Gondolná, hogy a képen látható nyílvesszők garanciálisan javítva vannak? Festékhiba miatt nem tapadt meg a festék, ez miatt festékkel együtt levált a tollazat, így az összes nyílvessző tollazata és festése el lett távolítva, majd újra lett festve, tollazva és bandázsolva.

Természetesen minden garanciális javítás ingyenes!

A garancia ideje a csomag átvételétől számított 14 napig érvényes. Ha valami hiba van a vesszőkkel, 2-3 alkalom után biztosan kiderül. Garanciális panaszát az ügyfélszolgálaton keresztül írásban jelezze, valamint küldjön fotót, ha azon szemmel látható a hiba. Amennyiben a megadott időn belül nem sikerülne kipróbálni a vesszőket, és az első 2-3 alkalom alatt hibát tapasztalna, kérem jelezzen.

 Garanciát vállalok anyaghibára és a munkámra:

- Vesszőtestre: rugalmasságát elvesztő, nem egyengethető (pl egyengetésnél nem kiegyenesedik, hanem a másik irányba görbül, mint egy drót) vesszőtestre, ez esetben a hibás vesszőket cserélem. Görbe vesszőtestek szerencsére nem jellemzőek, ezek a munkafázisok alatt selejtezésre kerülnek, de amennyiben ilyet tapasztal, próbálja egyengetni, majd függőlegesen tárolni pár napig (de közben írjon, ez legyen a 14. napig) és ha úgy marad, vagy újra visszagörbül, cserélem.

- Tollazásra: amennyiben a ragasztás elengedi a tollazatot, vagy más probléma lenne, megjavítom a nyílvesszőket. Fontos! Festett nyílvesszők esetén amennyiben több toll leválást tapasztal és a festékkel együtt jön a toll, ne próbálja javítani! Helyette keressen engem.

- Nock: amennyiben leesne a nock, kérem írjon és küldök csere nockot és igény szerint ragasztót, vagy javítom.

- Hegy: amennyiben lejönne, kérem írjon és küldök csere hegyet, igény esetén ragasztót, vagy javítom. Amennyiben véletlenül ferdén állna, javítom.

 További esetleges hibák is lehetnek garanciális problémák, amennyiben mást tapasztal, szintén vegye fel velem a kapcsolatot.

 

Nyílvessző felújítás, garancián kívüli javítás:

Tollazat bontása: 100 Ft/vessző

Újra tollazás (bandázs az árban): 200 Ft/vessző + alapanyag

Bandázs: 100 Ft/vessző

Hegy javítás: 100 Ft/vessző + hegy

Nock javítás: 100 Ft/vessző + nock

 Íjak

A 10 000 Ft feletti íjak tartós fogyasztási cikknek minősülnek, így a szakszerű használat mellett fellépő hibákra a törvényi határozat alapján 1 év garancia van.

Jogszabály:

Jótállás tartós fogyasztási cikkekre

Tájékoztatás a fogyasztói panaszok és minőségi kifogások intézésére vonatkozó feltételekről a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szerint.


Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

Fogyasztói kifogások:
A fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben rögzítjük:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadásra kerül.
Ha a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, álláspontunkról legkésőbb három munkanapon belül értesítjük a fogyasztót.
A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük el, illetve törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük.
Javításra az árut elismervény ellenében vesszük át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a fogyasztó neve és címe, az áru azonosításához szükséges adatok, az áru átvételének ideje, és az az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

 Tájékoztatás a vásárlót illető szavatossági jogokról

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerintJótállási kötelezettség:
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Jótállás időtartama:
A jótállás időtartama egy év, rendeltetés szerű használat melett.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.Javítás:
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a szolgáltatónál közvetlenül is érvényesítheti.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén feltüntetésre kerül:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontja,
b) a hiba oka és a javítás módja,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határideje.

Csere:
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a fogyasztási cikket kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.