Garancia menete:

1.: Ügyfélszolgálat

2.: Visszaszállítás

3.: Garanciális átvétel

4.: Hiba elbírálása, megítélése

5.: Javítás, vagy csere

6.: Visszajuttatás a vevőhöz

 Nyílvesszők

 Minőségi termékért minőségi garancia!

 Minden nyílvesszőre garanciát vállalok! (önként vállalt garancia, jogszabály nem ír elő garanciát)

 Amit vállalok a Megyer Archery márkajelzéssel ellátott vesszőkre:

 - Anyagválogatás során max. ±0,5 mm egyenesség: mérése 26" hosszon felfüggesztve, forgatva, így a két végpont között max 1mm mozgás.

- Minimális szálkifutás

- Egyedi rendelés esetén ± 1 spine értékbeli pontosság adott szérián belül

- Raktáros rendelés esetén a spine a megadott spine adott számtól a következő számig terjedő érték lehet, pl 45- ös vessző esetén 45-49- ig.

- ± 0,5mm hosszbeli pontosság

- Tökéletesen egyforma tollforma, hossz, magasság, stb, mindhárom toll esetén

- Központos hegy és nock

- ± 2 grainre válogatott hegy

  Gondolná, hogy a képen látható nyílvesszők garanciálisan javítva vannak? Festékhiba miatt nem tapadt meg a festék, ez miatt festékkel együtt levált a tollazat, így az összes nyílvessző tollazata és festése el lett távolítva, majd újra lett festve, tollazva és bandázsolva.

nyílvessző

Természetesen minden garanciális javítás ingyenes!

A garancia ideje a csomag átvételétől számított 14 napig érvényes (nincs kőbe vésve, csak pirossal kiemelve, ezen túl is jelentkezhet és ha nem természetes elhasználódásról van szó, akkor biztosan nem okoz problémát). Ha valami hiba van a vesszőkkel, 2-3 alkalom után biztosan kiderül. Garanciális panaszát az ügyfélszolgálaton keresztül írásban jelezze, valamint küldjön fotót, ha azon szemmel látható a hiba. Amennyiben a megadott időn belül nem sikerülne kipróbálni a vesszőket, és az első 2-3 alkalom alatt hibát tapasztalna, kérem jelezzen.

 Garanciát vállalok anyaghibára és a munkámra:

- Vesszőtestre: rugalmasságát elvesztő, nem egyengethető (pl egyengetésnél nem kiegyenesedik, hanem a másik irányba görbül, mint egy drót) vesszőtestre, ez esetben a hibás vesszőket cserélem. Görbe vesszőtestek szerencsére nem jellemzőek, ezek a munkafázisok alatt selejtezésre kerülnek, de amennyiben ilyet tapasztal, próbálja egyengetni, majd függőlegesen tárolni pár napig (de közben írjon, ez legyen a 14. napig) és ha újra visszagörbül, cserélem. Munkám folyamán kb ± 0,5 mm egyenesség (görbeség) a tűréshatár, amit 26"- on felfüggesztve mérek.

- Tollazásra: amennyiben a ragasztás elengedi a tollazatot, vagy más probléma lenne, megjavítom a nyílvesszőket. Fontos! Festett nyílvesszők esetén amennyiben több toll leválást tapasztal és a festékkel együtt jön a toll, ne próbálja javítani! Helyette keressen engem.

- Nock: amennyiben leesne a nock, kérem írjon és küldök csere nockot és igény szerint ragasztót, vagy javítom.

- Hegy: amennyiben lejönne, kérem írjon és küldök csere hegyet, igény esetén ragasztót, vagy javítom. Amennyiben véletlenül ferdén állna, javítom.

 További esetleges hibák is lehetnek garanciális problémák, amennyiben mást tapasztal, szintén vegye fel velem a kapcsolatot.

 Garanciális logisztika:

 - jelentős hiba esetén (3000 Ft- ot eléri a hibás vesszők összértéke és pótalkatrész küldésével, vagy más megbízásával nem garantáltan megoldható) teljes körű garanciális logisztikai ügyintézés, díjmentesen!

 Miután leegyeztettük a garanciális javítás menetét, az ön dolga csupán a nyílvesszők becsomagolása, én pedig intézek egy futárt, akinek ön odaadja a megbeszélt napon. Amennyiben a hiba ténylegesen fennáll nincs szállítási költség.

 Amennyiben más megbízásával megoldható pl a hegyragasztás, esetleg tollragasztás, a második pont második bekezdése lép életbe, azaz fizetem a javítás költségét.

 Ha jelentős a hiba, de a hibás vesszők összértéke nem éri el a 3000 Ft- ot, megbeszélés alapján lehet árleszállítás, vagy kiállíthatok egy a vesszők értékével megegyező vásárlási kupont, ami később levásárolható, vagy ha sikerül, intézhetünk egy alternatív szállítási módot.

 - Kisebb hiba esetén eljuttathatja hozzám a csomagot (jelenleg a vaterafutar.hu a legolcsóbb szerződés nélkül), javítom, vagy cserélem, a visszautat pedig én fizetem.
   Azonban ha van a közelben olyan bolt, vesszőkészítő, stb, aki vállalja a vesszők kisebb javítását (ezt is egyeztetni az ügyfélszolgálaton keresztül), ez a megoldás gyorsabb és gazdaságosabb. Kérjen számlát a javításról, én pedig ezt kifizetem vagy önnek, vagy a javító félnek.

 

Nyílvessző felújítás, garancián kívüli javítás:

Tollazat bontása: 100 Ft/vessző

Újra tollazás (bandázs az árban): 200 Ft/vessző + alapanyag

Bandázs: 100 Ft/vessző

Hegy javítás: 100 Ft/vessző + hegy (bontás 50 Ft, ragasztás 50 Ft)

Nock javítás: 100 Ft/vessző + nock (bontás 50 Ft, ragasztás 50 Ft)

 Íjak

 A 10 000 Ft összeget elérő íjak tartós fogyasztási cikknek minősülnek, így a szakszerű használat  mellett fellépő hibákra a törvényi határozat alapján 1 év garancia van.

 A 10 000 Ft összeget el nem érő termékekre, így az íjakra sincs jogszabály szerinti garancia, de szakszerű használat mellett fél év önkéntes garanciát vállalok!

 

Jogszabály:

Jótállás tartós fogyasztási cikkekre

Tájékoztatás a fogyasztói panaszok és minőségi kifogások intézésére vonatkozó feltételekről a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szerint.


Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

Fogyasztói kifogások:
A fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben rögzítjük:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadásra kerül.
Ha a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, álláspontunkról legkésőbb három munkanapon belül értesítjük a fogyasztót.
A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük el, illetve törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük.
Javításra az árut elismervény ellenében vesszük át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a fogyasztó neve és címe, az áru azonosításához szükséges adatok, az áru átvételének ideje, és az az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

 Tájékoztatás a vásárlót illető szavatossági jogokról

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerintJótállási kötelezettség:
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Jótállás időtartama:
A jótállás időtartama egy év, rendeltetés szerű használat melett.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.Javítás:
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a szolgáltatónál közvetlenül is érvényesítheti.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén feltüntetésre kerül:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontja,
b) a hiba oka és a javítás módja,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határideje.

Csere:
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a fogyasztási cikket kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.